football.svg
Pwysigrwydd iechyd corfforol a meddyliol

Mae iechyd a datblygiad corfforol, iechyd meddwl, a lles cymdeithasol ac emosiynol yn feysydd eang sy’n gorgyffwrdd, ac mae nerth sylfaen felly yn gosod llwyfan er mwyn dysgu.

outdoor-netball@2x.png
Cyfleoedd parhaus

Mae cyfleoedd i ddatblygu iechyd corfforol wedi’u dosbarthu ar hyd y cwricwlwm. Maen nhw’n cynnwys gwersi ymarfer corff wythnosol sy’n datblygu sawl disgyblaeth wahanol, clybiau ar ôl ysgol, ymweliadau preswyl (sy’n arbenigo mewn cyfleoedd chwarae anturus a mentrus), a gweithgarwch byw’n iach fel Teithio Llesol ac Ysgolion Iach.

apple-boy@2x.png
Dewisiadau doeth

Mae plant yn dysgu pa fwydydd sydd angen osgoi eu bwyta mewn gormodedd ac sut mae gwneud dewisiadau da. Mae'n rhan o’r rheswm rydym mor angerddol dros y bwyd sy’n cael ei weini i blant Ysgol Sant Baruc. 

humanities_cynefin.svg
Pobl yw’n cymuned

Cymuned yw ein hysgol ni, ac felly rydym yn gosod pwyslais arbennig ar ansawdd y perthnasau rhwng plant, staff a rhieni. 

Mae’n cwricwlwm wedi’i ddylunio fel ein bod yn gweithio’n galed i ddeall natur cyfeillgarwch, a sut mae chwarae a chyd-weithio gyda’n gilydd. 

Rydym yn ystyried y grym sydd gan berthnasau i adfer.

Rydym yn dysgu pa mor bwysig ydy hi i ymddiheuro a maddau.

Rydym yn garedig, yn dosturiol, a thrugarog. 

Rydym ni’n credu bod pawb â gwerth cynhenid, â’u bywydau yn arwyddocaol ac yn bwysig. 

Mae’r gwerthoedd yma yn treiddio trwy’r ysgol i gyd.

Nid pethau rydym ni’n eu gwneud ydy rhain, dyma’n ffordd ni o fod.