Ffurflen caniatâd meddygol

Bydd yr ysgol ddim yn rhoi unrhyw foddion i’ch plentyn hyd nes bod y ffurflen yma wedi’i chyflawni.

*
*
*
*
*
*
*
*
*