online_advice.svg
Gwybodaeth a chyngor e-Ddiogelwch

Yn yr ysgol, mae diogelwch ar y we a defnydd iach o declynnau digidol yn rhan o’n cwricwlwm - rydym yn ei drafod yn aml. Rydym ni’n dathlu y cyfleoedd mae technoleg yn ei gynnig ac yn arwain plant i fod yn ddarbodus a gwyliadwrus o ran eu defnydd o gyfryngau digidol. 

Mae’r ysgol yn argymell y gwefannau isod os ydych chi’n chwilio am gyngor neu wybodaeth am sut mae cadw’ch plentyn yn ddiogel ar y wê adref, ac sut mae trafod y pwnc gyda nhw.