afterschool_clwb.svg
Ffurflen Gofrestri Clwb Brecwast

Rydym yn hyrwyddo hawl y plentyn i chwarae ac yn credu dylai hynny ddigwydd yng nghyd-destun gofal plant o ansawdd da sy’n cwrdd ag anghenion y plant, eu teuluoedd a’u cymunedau.

Mae’r clwb brecwast yn rhad ac am ddim ac wedi ei ariannu gan Gyngor Bro Morgannwg. Maen cynnig lle diogel, gydag goruchwyliaeth, i fynd cyn bod ysgol yn dechrau. 

Mae tîm Clwb Brecwast yr ysgol yn darparu brecwast maethlon i’r disgyblion. Maen rhaid gwneud cais cyn dod i’r clwb brecwast. Gallwch wneud hynny drwy lenwi’r ffurflen isod. 

Manylion y plentyn

Anghenion deietegol arbenig

Cyswllt mewn argyfwng

Drwy bwyso ‘Hala hwn’, rwy’n cadarnhau fy mod i’n dymuno bod fy mhlentyn yn mynychu clwb brecwast.