PTA (1).png
Rhieni a gwarcheidiaid

Nid ar chwarae bach mae gadael eich plant chi yng ngofal rhywun arall; dydyn ni ddim yn diystyrru’r anrhydedd honno. Ein nod ni ydy eich bod chi’n rhan o bob un cam ar y ffordd.

Mae’n polisïau, gwerthoedd ac ethos yn gwmpawd ac yn fap ar gyfer ein partneriaeth ni. Rhain yw’r tirwedd a’r cyfeiriad ar gyfer naws a nod cytûn holl randdeiliaid ein partneriaeth. Pan fo dibyn annisgwyl, neu oledd serth yn ymddangos, dewn at ein gilydd i gryfhau ein partneriaeth a darganfod ffordd ymlaen. 

Oherwydd, y plant sy’n anad neb - yr hyn rydym ni’n rhannu, y bobl sydd ganddon ni’n gyffredin. Felly ar bob achlysur, gweithio gyda’n gilydd sydd yn arwain at y deilliannau gorau.

Popeth sydd ei angen ar eich plentyn

after-school-menu.svg

Clwb Gofal Plant

Mae’r Clwb Carco sydd yn Ysgol Sant Baruc yn cael ei redeg gan gwmni allanol Les Tous Grands.
Darllen mwy
breakfast-club.svg

Clwb Brecwast

Gall gofal plant cyn ac ar ôl y diwrnod ysgol fod o gymorth enfawr i deuluoedd.
Darllen mwy
complaints.svg

Cwynion

Ysgol Gymraeg Sant Baruc is committed to dealing effectively with complaints and grievances.
Darllen mwy
contact-1.svg

Cysylltwch â ni

Darllen mwy
complaints-icon.svg

Llywodraethwyr a'u gwaith

Mae’n cymuned ysgol yn ymestyn tu hwnt i’r plant, athrawon a theuluoedd. Mae’n cynnwys cyrff gwirfoddol a phroffesiynol.
Darllen mwy
body.svg

Y Corff Llywodraethu

Gwirfoddolwyr etholedig ydy Llywodraethwyr. Maen nhw’n aelodau o’r gymuned leol sydd yn cydweithio yn agos gyda’r Pennaeth a’r staff.
Darllen mwy
parents_breakfast@2x.png
Clwb Brecwast

Gall gofal plant cyn ac ar ôl y diwrnod ysgol fod o gymorth enfawr i deuluoedd.

Rydym yn hyrwyddo hawl y plentyn i chwarae ac yn credu dylai hynny ddigwydd yng nghyd-destun gofal plant o ansawdd da sy’n cwrdd ag anghenion y plant, eu teuluoedd a’u cymunedau.

parents_afterschoolclub@2x.png
Gwybodaeth am Les Tous Grande Childcare Club

Mae’r Clwb Carco sydd yn Ysgol Sant Baruc yn cael ei redeg gan gwmni allanol Les Tous Grands. 

Am ragor o wyboaeth am Les Tous Grands, ac i archebu lle i’ch plentyn chi, pwyswch y ddolen isod. 

drummer girl@2x.png
Ysgol Gerdd Morgannwg

Wedi’i sefydlu yn 2020 gan athrawon cerddoriaeth lleol, mae Ysgol Gerdd Morgannwg yn darparu gwersi fforddiadwy ac o ansawdd da i bawb.