curriculum-humanities@2x.png
Pob munud, pob profiad, pob cyfle - mae’r cyfan yn llunio ein cwricwlwm

Y cwricwlwm ydy popeth sy’n digwydd yn Ysgol Sant Baruc rhwng agor y drysau yn y bore a’u cau gyda’r hwyr - ac, yn wir, weithiau tu hwnt.

Trosolwg o’r Cwricwlwm

literacy.svg

Ieithoedd a Llythrennedd

Mae’r gallu i wrando, siarad, darllen ac ysgrifennu yn dda yn agor sawl drws ar gyfer y dyfodol ac yn gwella ansawdd bywyd yn y presennol.
Darllen mwy
Mathematics and Numeracy .svg

Mathemateg a Rhifedd

Mae Mathemateg o’n cwmpas o hyd. Ym mhensaerniaeth adeiladau ein tref, amserlen yr orsaf drenau, llanw a thrai yr Hafren, patrwm y petalau.
Darllen mwy
science.svg

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mae glannau y Barri wedi bod yn dyst i’r effaith gall Gwyddoniaeth a Thechnoleg gael ar ardal.
Darllen mwy
Humanities.svg

Y Dyniaethau

Gallwn ni ddim a pherthyn heb wybod i beth a phwy rydym ni’n perthyn iddyn nhw. Nod y dyniaethau ydy gwerthuso’r gorffennol, amddiffyn y dyfodol, ac ystyried sut mae byw yn y presennol.
Darllen mwy
health.svg

Iechyd a Lles

Mae iechyd a datblygiad corfforol, iechyd meddwl, a lles cymdeithasol ac emosiynol yn feysydd eang sy’n gorgyffwrdd. Mae nerth sylfaen gadarn o iechyd da yn gosod llwyfan er mwyn dysgu.
Darllen mwy
express.svg

Y Celfyddydau Mynegiannol

Mae Hen Wlad fy Nhadau yn gartref i feirdd, cantorion, enwogion - dyma wlad y gân wedi’r cwbwl.
Darllen mwy
Parents@2x.png
Parents

Rydych chi’n ran allweddol o’n cymuned ni. Rydym ni’n credu bod ysgol yn gweithio ar ei gorau pan bod partneriaeth rhwng rhieni, staff, a phlant.