outdoor-banner.svg
netball.svg
Our MUGA

Gyfochr a’r caeau mae’r MUGA. Llain galed yw’r MUGA sy’n benthyg ei hunain i chwaraeon tu allan drwy’r flwyddyn, beth bynnag bo’r tywydd. Gallech redeg clybiau pêl-rwyd, tenis, pêl-fasged, pêl-droed neu hoci yma yn rhwydd. 

Mae’n campws ar gael rhwng 5.00yh ac 8.15yh bob noson o’r wythnos, a thrwy’r penwythnos am 50 o wythnosau’r flwyddyn. 

Book an Outdoor Space

If you wish to make an enquiry about space hire, please use our booking form.

*
*
*
*

Tell us what time is good for you. Before booking, we will confirm with you directly.